Skaitymo metai - Naujienos:Paveikslėliuose sustabdyta vaikystės nuotaika: Taidos Balčiūnienės jubiliejus

Naujienos

2020-11-03
Paveikslėliuose sustabdyta vaikystės nuotaika: Taidos Balčiūnienės jubiliejus

 


Šiemet žymiai vaikų knygų iliustratorei Taidai Balčiūnienei (1925 lapkričio 3 d.–2018 vasario 22 d.) būtų sukakę 95 metai. Ji gimė Kaune, gydytojo Petro Musteikio ir Irenos Gintilaitės šeimoje. Kartu augo vyresnis brolis Petras ir sesuo Irena. Šeimos idilę nutraukė ankstyva motinos mirtis  – Taidai tebuvo vos ketveri metukai. Vaikus tėvui padėjo auginti močiutė, taip pat motinos sesuo, netrukus tapusi pamote trims našlaičiais likusiems vaikams.

Menininkės vaikystė bei jaunystė prabėgo Kaune, kuriame netrūkdavo progų pabendrauti su jų name gyvenusiu Juozu Tumu Vaižgantu, kitais žymiais tarpukario žmonėmis (pavyzdžiui, retą ir neįprastą vardą krikštydamas jai suteikė kunigas Feliksas Vaitkus).

Pirmąsias iliustracijas T. Balčiūnienė sukūrė Vidos Krakauskaitės knygai „Jaunasis pianistas“ 1959-aisiais. XX a. 7-ojo deš. pr. dailininkė aktyviai įsiliejo į lietuvių knygų vaikams iliustruotojų gretas – pasipylė gausybė jos iliustruotų knygų: grožinės literatūros knygelės, muzikos, matematikos, lietuvių kalbos, vadovėliai. Iš viso T. Balčiūnienė iliustravo apie 50 knygų vaikams ir vadovėlių (kelios jų: „ABC“, 1961; Kosto Kubilinsko „Pirmasis dantukas“, 1962; „Bėgs pelytė vandenėlio“, 1966; „Ganau ganau aveles“, 1967; Prano Mašioto „Pasakėlės“; „Bitė ritė baltaragė“, 1981; Nijolės Morkūnaitės „Senelio pasakos“, 2004), papuošė Mato Grigonio, Kazio Binkio, Kazio Jakubėno, Vinco Giedros, Aldonos Puišytės, J. Tumo-Vaižganto ir kitų autorių knygeles.

Visą straipsnį skaitykite čia.

Programą įgyvendina